Ekstraordinær generalforsamling

Revisor skifte

Ekstraordinær generalforsamling

 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Ørum Varmeværk A.m.b.a afholder

ekstraordinær generalforsamling

onsdag den 14. juni 2017 kl. 19.00

på Bøgevej 5-7, 8830 Tjele.

 

Af hensyn til lokaliteten er der tilmeldingspligt.

Dagsorden:

• Valg af dirigent

• Valg af revisor

• Bestyrelsen forslår: Revisionsfirmaet Lars Olsen

Årsagen hertil er, at vores tidligere revisor har valgt,

at skifte til ovennævnte revisionsfirma

og ifølge vores vedtægter, skal der afholdes

generalforsamling i forbindelse med skift af revisor.

Tilmelding senest tirsdag den 6. juni på

tlf. 86 65 24 02 eller mail orumvarme@mail.dk.

Vel mødt.

Bestyrelsen

ØRUM

VARMEVÆRK