Generalforsamling i Ørum Varmeværk

Indkaldelse

Generalforsamling

afholdes i Forsamlingshuset i Tjelecenteret

onsdag den 27. september 2017 kl. 19.00.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Bestyrelsen

ØRUM

VARMEVÆRK