Information til fjernvarmeforbrugerne

Ingen opkrævning af fjernvarme for marts og april

Ingen betaling af fjernvarme i marts og april

Bestyrelsen for Ørum Varmeværk A.m.b.a har på det seneste bestyrelsesmødet besluttet, at aconto raterne 8 og 9, der opkræves i henholdsvis marts og april, ikke opkræves for at undgå et forventet overskud.

Varmeværket er forpligtet til i henhold til Varmeforsyningsloven, at tilbagebetale overskud til kunderne. Bestyrelsen har valgt denne løsning frem for en større engangstilbagebetaling.

Nye kunder og kunder i restance vil stadig blive opkrævet aconto raterne.

Bestyrelsen

ØRUM VARMEVÆRK