Gebyr og rentesatser

     

Ekskl.
moms

 

Inkl.
moms 

Flyttegebyr      kr.

  200,00

  

 250,00

Rykkergebyr    kr.

50,00

  ingen moms
Genoplukning efter restance    kr.

500,00

 

 625,00

           
Rente pr. påbegyndt måned diskonto + 5% p.a.